Đăng ký tài khoản thành viên bong88

Đăng ký bong88tạo tài khoản bong88 dùng để đăng nhập vào website bong88.com. Để đăng ký thành viên bong88 các bạn cần cung cấp những thông tin theo hướng dẫn như sau:

  • Di động: nhập số điện thoại đang sử dụng. Ví dụ: 0911.xxx.111 
  • Tên truy cập: chọn tên truy cập dễ nhớ để đăng nhập vao bong88. Ví dụ: bong88xxx2018
  • Họ tên: nhập họ tên. Ví dụ: Nguyễn Văn Sửu
  • Ngân hàng, số tài khooản: chọn ngân hàng và nhập số tài khoản.  
  • Địa chỉ: nhập địa chỉ của bạn, có thể bỏ trống.
  • Quyền tài khoản: nếu bạn đăng ký bong88 để chơi bong88 thì chọn là thành viên bong88, ngược lại chọn đại lý.


ĐIỀU KIỆN NHẬN KHUYẾN MÃI
- Mới đăng ký tài khoản bong88 và nạp tiền lần đầu
- Nạp tiền vào ngày bong88 khuyến mãi. Nhân viên tư vấn công ty chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này.
- Chơi bằng với số tiền nạp vào sẽ đủ điêu kiện rút.

Di động(*)
Chưa nhập số điện thoại

Tên truy cập(*)
Chưa nhập tên truy cập

Họ Tên(*)
Chưa nhập họ tên

Quyền tài khoản(*)
Please specify your position in the company

Giá điểm
Invalid Input

E-mail (nếu có)
Nhập chưa đúng định dạng

Ngân hàng(*)
Chưa chọn ngân hàng

Số TK (*)
Chưa nhập số tài khoản

Địa chỉ
Invalid Input

Giới tính
Invalid Input

Quyền tài khoản

Invalid Input